Site Loader
קבל הצעה ממכונים
הירקון 34 רחובות
הירקון 34 רחובות

דירוג איכות החיים: רמת גן ראשונה, בת ים אחרונה

רחובות מדורגת ראשונה בשביעות הרצון מאזור המגורים, ראשון לציון מובילה באהדת הציבור בכל הקשור לפארקים ושטחים ירוקים. ואולם, רמת גן מקדימה את כולן בדירוג הערים הגדולות – בין היתר בגלל תוחלת חיים גבוהה וצפיפות דיור נמוכה. מדד איכות החיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הרשימה המלאה

במשרד המשפטים מתכננים: הסכמה של 66% מבעלי הדירות תספיק לפינוי-בינוי

כיום נדרש רוב של לפחות 80% מכלל הדיירים כדי לקדם פינוי-בינוי ופרויקטים רבים נתקעים אם אין את הרוב הזה. המשמעות עפ"י ההצעה שעל "מחנה המתנגדים" בבניין יהיה לגייס מספר גדול יותר של דיירים, על מנת להימנע מהגדרתם כ"דיירים סרבנים"