Site Loader
קבל הצעה ממכונים
הירקון 34 רחובות
הירקון 34 רחובות

כתבה מאתר כלכליסט:
צילום: אריאל בשור רחובות מדורגת ראשונה בשביעות הרצון מאזור המגורים, ראשון לציון מובילה באהדת הציבור בכל הקשור לפארקים ושטחים ירוקים. ואולם, רמת גן מקדימה את כולן בדירוג הערים הגדולות – בין היתר בגלל תוחלת חיים גבוהה וצפיפות דיור נמוכה. מדד איכות החיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הרשימה המלאהלפרסום המקורי בכלכליסט

Post Author: admin