Site Loader
קבל הצעה ממכונים
הירקון 34 רחובות
הירקון 34 רחובות

כתבה מאתר כלכליסט:
שטח הקומה עומד על 950 מ"ר; במקביל שכר "המשכן לבוררות" את מרבית שטח הקומה ה-16; דמי השכירות השנתיים ב-2 העסקאות עומדים על כ-2.4 מיליון שקללפרסום המקורי בכלכליסט

Post Author: admin