Skip links

מכוני בקרה

מכוני בקרה מוסמכים:

(מעודכן ליום 1.5.2018)

תירם מכון בקרה

תירם מכון בקרה

מספר מעבדה: 358
כתובת: ת.ד.3320, קלנסואה 4064000
טלפון: 09-8788979
פקס: 09-8781034
דואר אלקטרוני: eiadrass@zahav.net.il
סטטוס הסמכה: בתוקף
תאריך הסמכה ראשון: 13/03/2018
תוקף הסמכה עד: 12/03/2019


המידע מבוסס על אתר הרשות להסמכת מעבדות

אלפאסייט בע"מ

אלפאסייט בע"מ

מספר מעבדה: 367
כתובת: האומנים 14, תל אביב 6789732
טלפון: 03-7326463
פקס: 03-7326017
דואר אלקטרוני: asaz@asaz.co.il
סטטוס הסמכה: בתוקף
תאריך הסמכה ראשון: 27/06/2017
תוקף הסמכה עד: 26/06/2018


המידע מבוסס על אתר הרשות להסמכת מעבדות

ניסים שוקר מכון בקרה

ניסים שוקר מכון בקרה

מספר מעבדה: 363
כתובת: בית הדפוס 22, ירושלים 9548326
טלפון: 02-6541735
פקס: 02-6541738
דואר אלקטרוני: avner@shuker.co.il
סטטוס הסמכה: בתוקף
תאריך הסמכה ראשון: 6/09/2017
תוקף הסמכה עד: 5/09/2018


המידע מבוסס על אתר הרשות להסמכת מעבדות

מכון בקרת הבניה הישראלי

מכון בקרת הבניה הישראלי

מספר מעבדה: 368
כתובת: הסיבים 49,
פתח תקוה 4919402
טלפון: 03-9112222
פקס: 03-9112256
דואר אלקטרוני:
אתר:
סטטוס הסמכה: בתוקף
תאריך הסמכה ראשון: 13/03/2018
תוקף הסמכה עד: 12/03/2019


המידע מבוסס על אתר הרשות להסמכת מעבדות

גאו-דע בקרת בניה

גאו-דע בקרת בניה

מספר מעבדה: 364
כתובת: רח' המלאכה 3, תל-אביב, 6721503
טלפון: 073-2955064
פקס: 073-2955001
דואר אלקטרוני:
אתר:
סטטוס הסמכה: בתוקף
תאריך הסמכה ראשון: 28/06/2017
תוקף הסמכה עד: 27/06/2018


המידע מבוסס על אתר הרשות להסמכת מעבדות

מכון בקרה איי אי אס

מכון בקרה איי אי אס

מספר מעבדה: 372
כתובת: רח' נחל שניר 15, ת.ד.13823 ,יבנה , 8122451
טלפון: 052-3918412
פקס: 08-9426738
דואר אלקטרוני: office@aisbc.co.il
סטטוס הסמכה: בתוקף
תאריך הסמכה ראשון: 29/05/2017
תוקף הסמכה עד: 28/05/2018


המידע מבוסס על אתר הרשות להסמכת מעבדות

קבל הצעות לשירות מכלל המכונים בלחיצה אחת!

הכנס פרטים בסיסיים ותן למכונים לחזור אלייך

יש לך פרוייקט בניה על הפרק? עלייך לפעול דרך מכון בקרה? מצויין. מהיום ההליך פשוט וקל הרבה יותר.

לחץ לטופס שליחה

כיוון שהאגרות זהות לכלל המכונים, עליהם לשמור על רמת השירות הטובה ביותר כדי לקדם את עצמם.

ביכולתך לפנות לכל מכוני הבקרה באמצעות טופס פניה מרוכז. תקל הצעות מהמכונים הרוולנטיים לאופי ולמיקום הפרויקט שלך. ומשם הדרך קדימה קלה ופשוטה.