Site Loader
קבל הצעה ממכונים
הירקון 34 רחובות
הירקון 34 רחובות

הזמן להוצאת היתר בנייה זינק ב־40% בשלוש שנים בלבד

הצעדים שנקט שר האוצר משה כחלון לקיצור הבירוקרטיה בדיור לא נושאים פירות בינתיים: הזמן הממוצע לקבלת היתר בנייה למגורים זינק מאז 2015 ב־10 חודשים. מבדיקת אתר מדלן ו"כלכליסט" עולה שהשיאנית היא רמת גן, עם זמן המתנה של קרוב לארבע שנים