בקרת ביצוע במכון בקרה – הבקר המורשה שילווה את פרויקט הבנייה יידרש בעיקר לפעול להערכת סיכונים, ובעזרת בדיקה מדגמית ובחינה יסודית של תוכניות הבנייה ושל אופני ביצועה בפועל, יזהה סיכונים אפשריים, ליקויים ונקודות תורפה שעלולים