פרסומים

מהם בקרי התכן והביצוע החדשים?

במכוני הבקרה שמוקמים בישראל בימים אלה ממש ישתלבו בקרים מורשים. תואר מקצועי מכובד זה ניתן לבוגרי קורס שהשיק משרד הפנים לפני מספר שנים ואשר הכשיר והסמיך אנשי מקצוע בתחום הבנייה כבקרי תכן וביצוע בנייה. מהו

בקרת ביצוע במכון בקרה – מהלכה למעשה

בקרת ביצוע במכון בקרה – הבקר המורשה שילווה את פרויקט הבנייה יידרש בעיקר לפעול להערכת סיכונים, ובעזרת בדיקה מדגמית ובחינה יסודית של תוכניות הבנייה ושל אופני ביצועה בפועל, יזהה סיכונים אפשריים, ליקויים ונקודות תורפה שעלולים