פרסומים

מהם בקרי התכן והביצוע החדשים?

במכוני הבקרה שמוקמים בישראל בימים אלה ממש ישתלבו בקרים מורשים. תואר מקצועי מכובד זה ניתן לבוגרי קורס שהשיק משרד הפנים לפני מספר שנים ואשר הכשיר והסמיך אנשי מקצוע בתחום הבנייה כבקרי תכן וביצוע בנייה. מהו

בקרת תכן במכון בקרה – מהלכה למעשה

רישוי של הליכי בנייה מהווה נושא מורכב המוסדר בחוקים מגוונים. אחד ההיבטים המרכזיים של רישוי בנייה הוא בקרת תכן וביצוע בנייה. ההסדרים הנוגעים לרישוי בניה מתמקדים בהפעלת בקרה ופיקוח על תכנים (תכן, תוכניות בנייה) ועל