Skip links

המרכז למכוני בקרה

מדריך מקיף ודינאמי להתנהלות הרגולטורית החדשה מול מכוני הבקרה

כלי חובה ליזמי בניה בישראל

כלי העבודה שהכנו בשבילך

מדרכי עבודה וטיפים

לניהול מערך מהיר ויעיל מול מכוני הבקרה

Install any demo, plugin or template in a matter of seconds.

Discover Ave

חדשות ועדכוני רגולציה

להישאר מעודכן ולפעול נכון ומהודק

ידע זה כוח!

כנס להתעדכן מהפרסומים האחרונים בתחום הרישוי החדש, הרשם לקבלת עדכונים ישירות למייל

Discover Ave

השוואת מחירים וביקורות

בחירה נכונה של המכון הנכון עבורך

Install any demo, plugin or template in a matter of seconds.

Discover Ave

על מכוני הבקרה

המרכז הינו גוף פרטי לא ממשלתי או ממסדי. האחריות על מרכזי הבקרה בישראל הינה בידי מנהל התכנון במשרד האוצר והוא הגוף המנהל והמסדיר את מכוני הבקרה בישראל.

המרכז קם במטרה להנגיש את המידע לטובת הציבור הבונה והקבלנים בישראל.

תוכן האתר מבוסס על פרסומים שונים של הגופים הרלוונטיים ויתכנו במציאות שינויים. אין לראות בתכני האתר כהמלצה או כעובדות גמורות וסופיות. הליך כניסת המכונים עדיין בעיצומו.

באתר תוכל ללמוד על ההתקשרות מול מכון בקרה, על הליך העבודה ומידע רלוונטי וחשוב לכל קבלן ויזם במדינת ישראל ערב כניסתו לתוקף של תיקון החוק.

מכון בקרה לרישוי הבנייה בישראל הוא גוף חוץ ממשלתי, פרטי או ציבורי שיספק ליזמים, לקבלנים ולאזרחי ישראל שירותים אשר נחוצים לשם השלמת תהליכי רישוי הבניה. מכוני הבקרה שמוקמים בימים אלה נועדו להחליף את מנגנוני הרישוי הטכניים הקיימים ולספק במקומם את כל מה שנחוץ כדי לאפשר לתהליך הבנייה להתקדם ולהגיע לכדי השלמה ומיצוי. במילים אחרות – כל מי שזקוק להיתר בנייה ו/או לטופס 4 יפנה מעתה למכון הבקרה במקום להתרוצץ בעצמו בין הרשויות השונות.

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה מסדיר את תהליך הפרטתו של מערך הבקרה על איכות ובטיחות הבנייה בישראל. במציאות הקיימת כיום, יש מספר רב של גופים ממשלתיים ורשויות שונות האחראים על הנפקת היתרי בניה וטופסי 4 – אותם טופסי אכלוס כה חיוניים, אשר רבים מהאזרחים מתקשים להשיג בקלות, במהרה וביעילות. קבלנים, יזמים ואזרחים רבים מוצאים את עצמם מתרוצצים בין ועדות בניה מקומיות לבין רשויות וגופים ממשלתיים – הרשות הארצית לכבאות והצלה, חברת החשמל, רשויות מקומיות ולעתים אף משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה – כדי לקבל אישורים נחוצים לקידום תהליך הבנייה. את אותם גופים אמורים להחליף מכוני הבקרה שהקמתם, הסמכתם והרשאתם מושלמות בימים אלה ממש.

לא סתם תהליכי רישוי בנייה הם תהליכים ארוכים ומסורבלים – כדי שבניין יוקם ויעמוד על תילו, יש צורך בביצוע בדיקות ופעולות בקרה של גופים רבים ומגוונים. כל גוף בוחן היבט מסוים של בטיחות הבנייה, וכל זאת במטרה לאפשר את הקמתו של מבנה בטוח וראוי לאכלוס. פרויקט של בקרת בניה הנחוצה לשם רישוי בנייה הוא פרויקט נרחב, מורכב ומאתגר, הכרוך במאמצים ובפעולות רבות. מכון בקרה לרישוי הבניה אמור לרכז את כל המאמצים הללו, את כל הפעולות ואת כל התהליכים הקשורים לרישוי בניה תחת גג אחד. ריכוז המאמץ אמור לתרום ליעילות התהליך ולשיפור הבטיחות, או במילים אחרות, למניעת הרעות החולות הקיימות כיום בהקשר זה, לרבות סחבת, עיכובים רבים ואף תאונות מצערות ומפגעי בטיחות חמורים.

 • ביצוע בקרה בפועל – פקחים מורשים שיוסמכו וישתלבו במכוני הבקרה יבצעו פעילויות בקרה נדרשות על תהליכי בנייה ויחליפו את הרשויות הקיימות בביצוע בדיקות הנדסיות ובטיחותיות בתחומים השונים הנחוצים. בקרה הנדסית בתחומי התכן השונים תבוצע ככל הניתן על ידי נציגי מכון הבקרה.
 • קשר מול הרשויות – נציגי מכון הבקרה יעמדו בקשר עם כל מוסדות התכן והגופים המקצועיים המעורבים בתהליכים של בקרה, פיקוח ואישור תהליכי בנייה בישראל.
 • פיקוח על תכן המבנה והקמתו על כל שלביו – המומחים שיפעלו מטעם מכון הבקרה יקיימו בקרת תכן וכן בקרת ביצוע של מבנים ותשתיות, תוך וידוא עמידתם של המבנים והתשתיות בדרישות השונות והמגוונות של התכנון והבנייה, עמידה המהווה תנאי הכרחי לאישור הקמתם ואכלוסם של מבנים ותשתיות.
 • מתן אישור במקום הרשויות – מכוני הבקרה רשאים לאשר את עמידות הבניה בהוראות התכן במקום רבים מהגופים המוסמכים לתת אישור זה כעת.
 • הפקת היתרי בניה – מכון הבקרה יבצע פעולות בקרה מגוונות, ורק לאחר שיוודא עמידה בכל התנאים והדרישות יפיק עבור המבקשים (יזמים, קבלנים, דיירים) היתר בנייה.
 • פיקוח לאחר היתר בנייה – גם לאחר מתן היתר הבניה יבצע מכון הבקרה פעולות נדרשות לשם בקרה על ביצוע הבנייה בפועל.
 • הפקת טופס 4 – לאחר השלמת המבנה ובטרם האכלוס יבצע מכון הבקרה פעולות נדרשות לבדיקת תוכניות לבנייה, יישומן וביצוע המבנים כתנאי למתן היתר לחיבור לתשתיות והיתר אכלוס (טופס 4).

מכון הבקרה יפעיל בקרים מורשים שיבצעו בדיקות חוזרות ונשנות של פרויקט הבנייה בשלביו השונים. מחזורי הבדיקה יכללו ביצוע פעולות מגוונות של בקרה, בדיקה ופיקוח, מראש ובדיעבד (יישום של המלצות בקר מורשה), וכל זאת עד לגמר הבנייה, על מנת להבטיח כי הבניין עומד בדרישות התכנון והרישוי המגוונות. בקר מורשה ינהל ארכיון מקצועי שיתעד את תהליכי הפיקוח והבקרה, אשר בסיומם יתקבלו ההיתרים הנדרשים.

הקבלנים יפעלו מול הבקרים המורשים לכל אורך הדרך ויסתייעו בהם עוד משלב הגשת הבקשה להיתר בנייה, עבור בשלב ביצוע הבנייה וכלה עם סיום הבנייה. נציגי מכון הבקרה יערכו בקרה על עמידת הבניין בדרישות קוד הבנייה הנוגעות לשלום הציבור ולבטיחותו. לשם כך ינקטו פעולות מגוונות, וביניהן עמידה בקשר עם הגופים הציבוריים השונים; בדיקה ואישור של תוכניות הבנייה; בדיקה ובקרה של ביצוע התוכניות והבנייה בפועל; בדיקה מדגמית ובקרה תהליכית לכל אורך הפרויקט; ביצוע הערכת סיכונים של הבניין בשלבי התכנון שלו; ביצוע הערכת סיכונים בשלבי בניית הבניין; ביצוע הערכת סיכונים לאחר השלמת הבנייה וטרם האכלוס; בדיקה מחזורית של עמידה בתקנים ובדרישות של קוד הבנייה; תיקון ליקויים נדרשים; בקרת תיקון הליקויים ועוד.

את המלצותיה של ועדת זיילר יישמו המחוקקים באמצעות תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה – תיקון אשר מסדיר את הקמתם של מכוני בקרה על רישוי הבנייה בישראל. מכוני הבקרה לבחינת תכן וביצוע הבנייה במסגרת היתר הבנייה אמורים להחליף את הרשויות האמונות על התחום, וכך לתרום לשיפורן של איכות ובטיחות הבנייה בישראל. מהם עיקרי תיקון 101? מה קובע ההסדר החדש המעוגן בו? ומה חשוב שנדע לגבי תיקון 101 שמתיימר לחולל מהפכה במערך הבקרה על הבנייה בישראל?

ייעוץ חינם בטלפון!

1700-400-400

תחסוך זמן וטרחה, צור עמנו קשר עכשיו

אפשר גם לשלוח הודעה

הגש בקשה להצעת התקשרות מכל המכונים בקליק אחד!

הגשת פרויקט לקבלת הצעת התקשרות
 • All
 • בקרים
 • בקרת ביצוע
 • בקרת תוכן
 • כללי
 • מכוני בקרה
 • מרכז מידע לרישוי הבניה
 • תיקון 101

מהם בקרי התכן והביצוע החדשים?

במכוני הבקרה שמוקמים בישראל בימים אלה ממש ישתלבו בקרים מורשים. תואר מקצועי מכובד זה ניתן…

בקרת ביצוע במכון בקרה – מהלכה למעשה

בקרת ביצוע במכון בקרה – הבקר המורשה שילווה את פרויקט הבנייה יידרש בעיקר לפעול להערכת…

בקרת תכן במכון בקרה – מהלכה למעשה

רישוי של הליכי בנייה מהווה נושא מורכב המוסדר בחוקים מגוונים. אחד ההיבטים המרכזיים של רישוי…

תיקון 101 בחוק התכנון והבניה – מה חשוב לדעת?

את המלצותיה של ועדת זיילר יישמו המחוקקים באמצעות תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה – תיקון…

הרשם למעדכן האוטומטי שלנו

עדכון פעם בשבוע של כל מה שקורה בעולם הרישוי החדש